Datovka (MOD – Premium) 1.13.1

Datovka (MOD – Premium) 1.13.1

Description of Datovka (MOD – Premium) 1.13.1

Popis obsluhy aplikace naleznete v uživatelském návodu, v sekci FAQ možná najdete odpovědi na některé dotazy. Máte-li s Datovkou problém, nebo jste našli nějakou chybu, kontaktujte vývojáře na email datove-schranky@labs.nic.cz ( předmět: Datovka Android), kteří Vám ochotně pomohou. Diskuse v Google Play bohužel neposkytuje pro řešení problémů dostatečný prostor. Na uvedeném emailu rovněž přivítáme Vaše podněty a připomínky vedoucí ke zkvalitnění aplikace.

Aplikace Datovka, to je datová schránka ve Vaší kapse. Pomocí Datovky můžete kdykoliv zkontrolovat stav vašich datových schránek a přečíst si doručené či odeslané zprávy. Aplikace také umí datové zprávy vytvářet a odesílat, odpovídat na přijaté zprávy, přeposílat datové zprávy, importovat zprávy ze souborů ZFO, přeposílat zprávy či její přílohy emailem, ukládat zprávy na SD, vyhledávat datové schránky na portále ISDS. Aplikace také může posloužit jako výchozí prohlížeč datových zpráv a doručenek ve formátu ZFO. Datovku můžete jednoduše napojit na spisovou službu. Z aplikace máte možnost odesílat e-gov formuláře s požadavky na různé služby Portálu veřejné správy či Ministerstva vnitra.

Poznámka: Pokud máte problém se spuštěním aplikace na Androidu 5.1 nebo starším, zkuste nainstalovat Datovku manuálně z apk balíčků. Mohlo by to pomoct.

UPOZORNĚNÍ:
* CZ.NIC, z. s. p. o. není provozovatelem webového portálu Datové schránky ani Informačního systému datových schránek.
* CZ.NIC, z. s. p. o. neručí za žádné škody způsobené používáním aplikace Datovka. Použití aplikace je na vlastní nebezpečí.
* Máte-li na Vašem zařízení dostupné oprávnění uživatele root, vystavujete se riziku zneužití dat v případě, že dojde ke zneužití tohoto oprávnění.
* Používáte-li zařízení se zastaralou verzí operačního systému Android nebo pokud na Vaše zařízení nevycházejí nebo nejsou aplikovány bezpečnostní záplaty, tak výrazně zvyšujete riziko, že se Vaše zařízení stane cílem úspěšného elektronického útoku. Kontaktuje dodavatele nebo výrobce Vašeho mobilního zařízení, pokud se domníváte, že máte nárok na udržování bezpečnosti Vašeho mobilního zařízení.

English info: This application provides access to Integrated Databox System. This system replaces traditional registered letters in Czech Republic.
See the user manual , section FAQ you may find answers to some questions. If you have a problem with Datovka, or have found an error, please contact the developer at datove-schranky@labs.nic.cz (subject: Android Datata) for help. Unfortunately, the discussion on Google Play does not provide enough room for troubleshooting. We will also welcome your suggestions and comments in order to improve the application.

Datovka application is the data box in your pocket. You can check the status of your data mailboxes at any time and read inbox or sent messages. The application can also create and send data messages, reply to received messages, forward data messages, import messages from ZFO files, forward messages or its attachments by email, save messages to SD, search data boxes on the ISDS portal. The application can also serve as the default viewer of data messages and delivery reports in ZFO format. You can simply connect the data sheet to the file service. From the application you have the possibility to send e-gov forms with requests for various services of the Public Administration Portal or the Ministry of the Interior.

Note: If you’re having trouble running an app on Android 5.1 or below, try installing the CZ.NIC, z. p. o. is not a provider of the Data Mailbox or the Data Mailbox Information Portal.
* CZ.NIC is not responsible for any damages caused by using the Datovka application. Use of the application is at your own risk.
* If you have root authority on your device, you run the risk of misuse of data if that authority is misused.
* If you’re using a device with an outdated version of the Android operating system, or if your device doesn’t have or does not have security patches , then you are significantly increasing the risk that your device will be the target of a successful electronic attack. Contact your mobile device vendor or manufacturer if you believe you are entitled to maintain the safety of your mobile device.

English info: This application provides access to the Integrated Databox System. This system replaces traditional registered letters in the Czech Republic.

Opraven problém se zobrazením příloh se stejným názvem souborů. Opraven problém s otevíráním příloh na Android 11. Opravy ve vyhledávání zpráv. Úpravy jádra pro budoucí přechod na Qt6.

MOD Features:

  • MOD ID: cz.nic.mobiledatovka
  • Datovka MOD (Premium Cracked)

App Information of Datovka

App Name Datovka v1.13.1
Genre Apps, Productivity
Size80M
Latest Version1.13.1
Get it On Google Play
UpdateJanuary 13, 2022
Package Namecz.nic.mobiledatovka
Rating
Installs50,000+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *